فارسی بلاگ

کلکسیون اتومبیل های تصادفی شرکت شورلت

یک موزه در کنتاکی کلکسیونی از اتومبیل های تصادفی شرکت شورلت را در معرض نمایش گذاشته است. هر یک از این خودرو ها با ذکر جزئیات و عکس هایی از روز حادثه به نمایش در آمده اند. دیدن این اتومبیل های گرانقیمت که سرانجام اینچنین داشته اند بسیار درد ناک است.

کلکسیون اتومبیل های تصادفی شرکت شورلت

کلکسیون اتومبیل های تصادفی شرکت شورلت

کلکسیون اتومبیل های تصادفی شرکت شورلت

کلکسیون اتومبیل های تصادفی شرکت شورلت

کلکسیون اتومبیل های تصادفی شرکت شورلت

کلکسیون اتومبیل های تصادفی شرکت شورلت

کلکسیون اتومبیل های تصادفی شرکت شورلت

کلکسیون اتومبیل های تصادفی شرکت شورلت

کلکسیون اتومبیل های تصادفی شرکت شورلت

اتومبیل های تصادفی شورلت

کلکسیون اتومبیل های تصادفی شرکت شورلت

کلکسیون اتومبیل های تصادفی شرکت شورلت

اشتراک:


نظر خود را بیان کنیدامتیاز گوگل یادتون نره :)